Skip to main content


اخبار

مجمع عمومی انجمن غدد

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز انجمن‌های علمی مرسوم می‌باشد. زمینه مستندسازی رزومه کاندیداها و شعارهای تبلیغاتی آنها و همچنین امکان دسترسی به صندوق انتخابات از راه دور و و از هر کجای دنیا از جمله مزایای این روش محسوب می‌شود.
مجمع عمومی فوق العاده انجمن متخصصین غدد به دنبال دومین فراخوان خود در تاریخ هجدهم مردادماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر دکتر بهزاد فرحزاد به عنوان ناظر وزارت بهداشت، دکتر سیدجلیل حسینی دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی حضور داشتند. ابتدا گروه اداره کننده جلسه شامل دکتر باقر لاریجانی به عنوان رئیس، دکتر منوچهر نخجوانی و دکتر علیرضا استقامتی به عنوان ناظرین انتخاب و جلسه وارد رسیدگی به رئوس دستور جلسه شد.
اولین عنوان دستور جلسه در ارتباط با نحوه برگزاری الکترونیک انتخابات هیئت مدیره بود که به دنبال توضیحات دکتر لاریجانی و دکتر حسینی در خصوص مزایای آن برخی از شرکت کنندگان در ارتباط با موضوع سخنان مخالف و موافق خود را بیان و نهایتاً رای‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آراء انجام الکترونیکی انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن به تصویب مجمع رسید و به شرح زیر در اساسنامه درج شد.

 

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز انجمن‌های علمی مرسوم می‌باشد. زمینه مستندسازی رزومه کاندیداها و شعارهای تبلیغاتی آنها و همچنین امکان دسترسی به صندوق انتخابات از راه دور و و از هر کجای دنیا از جمله مزایای این روش محسوب می‌شود.
مجمع عمومی فوق العاده انجمن متخصصین غدد به دنبال دومین فراخوان خود در تاریخ هجدهم مردادماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر دکتر بهزاد فرحزاد به عنوان ناظر وزارت بهداشت، دکتر سیدجلیل حسینی دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی حضور داشتند. ابتدا گروه اداره کننده جلسه شامل دکتر باقر لاریجانی به عنوان رئیس، دکتر منوچهر نخجوانی و دکتر علیرضا استقامتی به عنوان ناظرین انتخاب و جلسه وارد رسیدگی به رئوس دستور جلسه شد.
اولین عنوان دستور جلسه در ارتباط با نحوه برگزاری الکترونیک انتخابات هیئت مدیره بود که به دنبال توضیحات دکتر لاریجانی و دکتر حسینی در خصوص مزایای آن برخی از شرکت کنندگان در ارتباط با موضوع سخنان مخالف و موافق خود را بیان و نهایتاً رای‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آراء انجام الکترونیکی انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن به تصویب مجمع رسید و به شرح زیر در اساسنامه درج شد.
 
 
 

الف)ذیل بند ماده 14 در خصوص هیات مدیره انجمن اصلاح اساسنامه به شرح زیر با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی رسید اعضای هیات مدیره مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که هر 3 سال یکبار با انتخابات الکترونیک بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخاب می گردند. در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات به صورت حضوری برگزار می گردد.
ب‌)ذیل بند ج ماده 16 و 18 در خصوص بازرس انجمن اصلاح اساسنامه به شرح زیر با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی رسید انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل است که هر 3 سال یکبار با انتخابات الکترونیک بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخاب می گردند. در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات به صورت حضوری برگزار می گردد.

دستور دوم جلسه در خصوص تعیین اعضای پیوسته و وابسته انجمن بود که در حال حاضر در اساسنامه به شرح زیر تعریف شده‌اند:

1 – 8 -عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصصی یا فوق تخصصی در یکی از رشته های غدد درون ریز و یا رشته های وابسته باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
2 – 8 –عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند کیتوانند به عضویت وابسته انجمن درآیند :
کلیه کسانی که دارای درجه دکترای عمومی یا PhD در یکی از رشته های علوم پزشکی باشند و کلیه افرادی که در رشته های مربوط به غدد درون ریز و متابولیسم مشغول تحصیل میباشند.

با توجه به ابهام موجود در خصوص تعریف "رشته‌های وابسته" مندرج در تعریف اعضای پیوسته و لزوم تعیین آن برای مشخص کردن افراد واجد حق رای در انتخابات و پس از ارائه پیشنهادات برخی حاضرات در مجمع، مصوب شد تا هیئت مدیره در جلسه بعدی خود نسبت به شفاف‌سازی این گروه و ارائه آن به مجمع آتی اقدام نماید.
شایان ذکر است تفاوت اعضای پیوسته با وابسته در دارا بودن حق رای و نیز کاندیداتوری در انتخابات هیئت مدیره انجمن می‌باشد.

نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate