Skip to main content


اخبار

پیام تبریک سال 1400

 
بسمه تعالی


مژده! فروردین ز نو بنمود گیتی‌ را مُسخّر        جیشش از مغرب‌زمین بگرفت تا مشرق سراسر
رایتَش افراشت پرچم، زین مُقَرنس چرخ اخضر       گشت از فرمان وی‌ در خدمتش گردون مقرّر

امام خمینی (ره)     سالی که بر ما گذشت، سالی بسیار پر فراز و نشیب بود و بوته امتحانی برای این مردمان شریف که دیگر بار سیاوش وار به سلامت از آن عبور کردند.
گروههای بهداشتی و درمانی در این میان جزو اقشار سرآمد بودند که در کنار همه تالمات ، چونان سردارانی دلیر در سنگر ارائه خدمات حرفه ای خود هم با همه گیری مقابله کردند، هم علیرغم نقصانها به شایستگی به مردم خدمت کردند.
امروز در نقطه ای ایستاده ایم که به برکت برنامه ریزی سالیان پیش، عده و توان فارغ التحصیلان گروه پزشکی کفایت نیاز جامعه ایرانی را دارد و برخلاف تمام تنگناهای موجود، به تاسی از همت بلندشان، رافع نیاز این ملت شریف در حوزه بهداشت و درمان میباشند. تصور اینکه روال تربیت دانش آموختگان این حوزه به مانند دهه های قبل تر ادامه پیدا میکرد، کابوس دهشتناکی را در مقابل دیدگان ما ترسیم میکند که به یمن مآل اندیشی پیشین بدل به توانمندی امروز ما گشته که از آن جهت بر خود میبالیم.
اما امروز وظیفه اهل دانش تدبیر ویژه ای میطلبد تا شتاب کاروان علم در هردو عرصه تولید دانش سودمند و ارائه خدمت برای پاسخگویی به نیاز جامعه کاسته نشود، که این وظیفه ماست و در هیچ شرایطی نبایستی مغفول واقع شود.  بهره گیری مدبرانه از منابع موجود و تمرکز برنامه ریزیها متناسب با مسائل روز کشور، نه تنها به برون رفت سرفرازانه ما از شدائد می انجامد، بلکه در کلیت نیز وفق شارع مقدس و موجب خشنودی پروردگار یکتا و ائمه هدی است. بی شک توکل به ذات یگانه احدیت و تنظیم اندیشه ها و فعالیتها در مسیر رضایتمندی باریتعالی، به وعده قرآن، تکافوی همه آنچه را نیاز داریم و به صلاح ماست را میدهد. "من یتوکل علی الله، فهو حسبه".
در این فرصت به سنت همه ساله، برای همه ساکنان این خاک پاک، فرزندان ایران زمین و به ویژه اهالی دانش اعم از استاد و دانشجو، سالی نیکو از بارگاه حق تعالی مسالت دارم و امیدوارم  استوارانه دهه حاضر را به پایان برده و سده جدید را با نشاط و چشم اندازی روشن آغاز نمایند.

دکتر فریدون عزیزی
نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate