Skip to main content


اخبار

کرونا و ویتامین دی (Vitamin D)

در مورد ویروس جدید کرونا، ناشناخته ها بسیار است و نقش ویتامین دی در مقابله با عفونت حاصل از این ویروس ثابت نشده است. با توجه به انتشار اخبار و پیشنهادات متنوع اخیر در مورد مصرف مکمل های ویتامین دی به منظور تقویت سیستم ایمنی و با در نظر گرفتن شیوع کمبود ویتامین دی در جامعه ایرانی، بر آن شدیم تا با این دستورالعمل ساده، نگرانی های خود و جامعه را کاهش دهیم:

-        در این شرایط بحرانی، به هیچ وجه نیازی به اندازه گیری آزمایشگاهی سطح سرمی ویتامین دی نمی باشد.

-        در صورتی که طی چند ماه گذشته، مطابق دستورالعمل کشوری برای پیشگیری از کمبود ویتامین دی، در حال مصرف یک عدد ویتامین دی پنجاه هزار واحدی در ماه بوده اید، به همین صورت ادامه دهید: یعنی یک عدد ویتامین دی پنجاه هزار واحدی در ماه. این توصیه برای کودکان 2 تا 12 سال به میزان یک عدد ویتامین دی پنجاه هزار واحدی هر دو ماه یک بار می باشد.

-        در غیر این صورت، بدون نگرانی، در صورت دسترسی به دارو، فعلا برای مدت چهار هفته آینده، هفته ای یک عدد ویتامین دی پنجاه هزار واحدی مصرف بفرمایید.

یادمان باشد مطمئن ترین پیشنهادات پزشکی و بهداشتی را از انجمن های علمی مربوط پیگیری نماییم.

 

انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم ایران

انجمن روماتولوژی ایران


نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate