Skip to main content


اخبار

اولین نشست کمیته علمی کنگره

اولین جلسه کمیته علمی دوازدهمین کنگره بین المللی غدد در تاریخ سوم آبان ماه در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم برگزار شد.
در آغاز این جلسه دکتر عزیزی، ریاست کنگره ضمن خوش آمد گویی از پیشینه کنگره های قبلی و تغییراتی که در دوره گذشته اعمال گردیده بود مواردی را یادآور شد و بر ضرورت مفید بودن برنامه در جنبه های عناوین انتخابی، کیفیت سخنرانی ها و خصوصا جلب مشارکت حاضران در جلسه تاکید کرد.
سپس دکتر شهرام علمداری، دبیر علمی کنگره توضیحات مختصری در خصوص برنامه اولیه و نحوه چیدمان آن ارائه داد.
در ادامه نشست شرکت کنندگان هرکدام نظرات کلی خود را مانند وحدت رویه حاکم بر ارائه مطالب، رویکردهای چند تخصصی بویژه بهره مندی از متخصصان علوم پایه، انتخاب عناویندر راستای حل پرسشهای متخصصان غدد و نظایر آن ها را مطرح کردند و سپس جلسه وارد بررسی جزییات برنامه گردید که طی آن ابتدا مسئولان سمپوزیمهای پیشنهادی در برنامه اولیه به ترتیب زیر مشخص شدند:
 1. تیروئید و بارداری: دکتر عطیه آموزگار
 2. Sexual Dysfunction: دکتر اشرف امین الرعایا
 3. استئوپروز: دکتر دباغ منش
 4. لیپید: دکتر منوچهر نخجوانی
 5. کانسرهای تیروئید: دکتر فرهاد حسین پناه
 6. هیپوفیز: دکتر فاطمه اصفهانیان
 7. کوشینگ : دکتر باقر لاریجانی – دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی
 8. دیابت (2): دکتر زهرا کاشی
 9. دیابت (1): دکتر ابراهیم خمسه
 10. اورژانسهای اندوکرین: دکتر کلانتری

در دنباله این نشست، جلسات بحث بیمار مورد برنامه ریزه قرار گرفت که به ترتیب زیر عناوین و مسئولان آن نیز مشخص شدند:

 • جلسه 1 باعنوان ترانس سکسوالیزم: دکتر امیر بهرامی
 • جلسه 2 با عنوان ریکتز: دکتر مریم رزاقی آذر
 • جلسه 3 با عنوان NET: دکتر میرسعیدقاضی
 • جلسه 4 با عنوان دیابت: دکتر فرزاد حدائق
 • جلسه 5 با عنوان هیپرپاراتیروئیدی: دکتر اکبر سلطانی
 • جلسه 6 با عنوان Thyroid Ca: دکتر زهره موسوی

جلسه با بررسی و بحث در خصوص سخنرانیهای جامع ادامه یافت که با توجه به دعوت از سخنرانان خارجی و عدم قطعیت پذیرش از سوی آنها، موارد زیر به عنوان پیشنهاد مطرح شد:

 • هورمون رشد توسط یکی از مسئولان اندوکرینو لوژی اروپا به پیشنهاد دکتر رزاقی آذر
 • آدرنال توسط دکتر Arlt به پیشنهاد دکتر اصفهانیان
 • گناد توسط دکتر Dimitrios Goulis به پیشنهاد دکتر حسین پناه
 • دیابت نوع 2 توسط دکتر A.Giaccari به پیشنهاد دکتر حدائق
 • دیابت نوع 1 توسط دکتر Ziglerبه پیشنهاد دکتر خمسه
 • لیپید توسط سخنران مدعو از شرکت Amgen
 • هیپوفیز توسط دکتر Ferron به پیشنهاد دکتر خمسه
 • علوم پایه تیروئید توسط Copp و یا Kohler به پیشنهاد دکتر عزیزی و دکتر اصفهانیان
 • پزشکی فرادقیق توسط یکی از ایرانیان مقیم آمریکا به پیشنهاد دکتر داود خلیلی

در این خصوص مقرر گردید افراد پیشنهاد دهنده موارد را تایید و نحوه برقراری ارتباط با فرد مورد نظر را مشخص نمایند.

همچنین مقرر گردید در مهلتی یکماهه هر کدام از مسئولان برنامه ها نسبت به تعیین کمیته علمی برنامه خود، عناوین سخنرانیها و نفرات سخنرانی کننده اقدام کرده و موارد را در اختیار دبیرخانه کنگره قرار دهند.

در خاتمه مقرر گردید تا شیوه نامه واحد ارائه برنامه ها در جلسه ای با مشارکت دکتر آموزگار، دکتر حسین پناه، دکتر حدائق و دکتر علمداری تدوین و به اعضاء اعلام شود.

 

نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate