Skip to main content


اخبار

مصوبه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 19 مهرماه 97

جلسه هیئت مدیره انجمن متخصصین غدد در تاریخ 19 مهرماه 97 در محل بیمارستان ولیعصر (عج) برگزار شد.
دستور جلسه اصلی هیئت مدیره در خصوص تعیین شاخص های اعضا پیوسته انجمن بود که می بایست توسط هیئت مدیره تعیین و توسط اعضا در مجمع عمومی به تصویب برسد.
بر این مبنا مقرر شد تا دو پیشنهاد در جلسه مجمع که در تاریخ 24 آبان ماه در محل همایش های بین المللی ابوریحان برگزار می شود به رای گذاشته شود. این دو پیشنهاد عبارتند از:
الف - تنها افراد دارای دانشنامه فوق تخصصی غدد مجاز به عضویت در انجمن هستند.
ب - فارغ التحصیلان رشته های طب داخلی، اپیدمیولوژی، ژنتیک و تغذیه مشروط به دارا بودن سه شرط زیر مجاز به عضویت پیوسته در انجمن می باشند:

 

  1. دارا بودن Hindex بالاتر از 12.
  2. 40 درصد مقالات منتشره در حوزه غدد درون ریز باشد.
  3. 10 سال سابقه عضویت در هیئت علمی داشته باشند.

 

همچنین مقرر شد تعداد این گروه از حداکثر 20 درصد تعداد کل اعضائ انجمن تجاوز نکند و نیز حداکثر یک نفر عضو در هیئت مدیره داشته باشند.
شایان ذکر است در حال حاضر طبق اساسنامه تعریف اعضائ پیوسته به شرح زیر است:
هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصصی یا فوق تخصصی در یکی از رشته های غدد درون ریز و یا رشته های وابسته باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
به دنبال ابهام در تعریف عضویت پیوسته انجمن و لزوم تعیین حدود آن این موضوع مطرح و به تصویب هیئت مدیره رسید.

نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate