Skip to main content


اخبار

مجمع عمومی فوق العاده انجمن متخصصین غدد در تاریخ 97/11/11

جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن متخصصین غدد درون ریز و متابولیسم در تاریخ یازدهم بهمن ماه در محا تالار بوستان بیمارستان امام خمینی (ره) با حضور هیات مدیره انجمن، دکتر سید جلیلی حسینی دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی و دکتر علی تاجرنیا نماینده نظام پزشکی در کمیسیون انجمنها و با شرکت 31نفر از اعضائ انجمن برگزار شد.
در این جلسه موضوع تعریف شرایط اعضائ پیوسته انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به دنبال رای گیری کتبی، افراد واجد ویژگیهای زیر مجاز به عضویت پیوسته در انجمن شناخته شدند:
الف) کلیه دارندگان دانشنامه فوق تخصصی غدد
ب) فارغ التحصیلان تخصصی پزشکی بالینی و علوم پایه پزشکی به شرط دارا بودن شرایط زیر:
  1. H-index مساوی یا بالاتر از 6
  2. سابقه حداقل 5ساله عضویت در هیات علمی
  3. سابقه اشتغال در یکی از مراکز علمی مرتبط با حوزه اندوکرین
تبصره: تعداد افراد گروه ب حداکثر میتواند تا 20درصد کل اعضائ انجمن باشد.
در ارادما این جلسه ، ترکیب هیات مدیره نیز مورد بحث قرار گرفت و بر این اساس ماده 14 اساسنامه در خصوص هیات مدیره با تغییرات زیر به تصویب مجمع رسید:
  • اعضائ هیات مدیره متشکل از 9 نفر اصلی و دو نفر علی البدل میباشد که دو نفر از اعضائ اصلی را فارغ التحصیلان غیر فوق تخصصی غدد (گروه ب عضویت پیوسته) تشکیل میدهند.
مصوبات مجمع جهت تایید نهایی به کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی ارسال گردید.
 
 
 

نظر شما:

Back to top 
news search phone-fill research phone-fill marker-fill liaison email-fill facebook twitter youtube translate